Temat 1.3.

 

Polskie Państwo Podziemne;

Polacy na frontach

II wojny światowej

Temat 1.6.

 

Wojna

na Świecie

Temat 1.5.

 

Wojna

w Europie

Temat 1.2.

 

Dwie okupacje

Temat 1.4.

 

Zagłada Żydów

Temat 1.1.

 

Droga do wojny. Wojna obronna 1939

Rozdział 1.

 

Druga wojna światowa

 

Testy zamieszczone na tej podstronie są przygotowane na poziomie rozszerzonej podstawy programowej z historii dla szkół ponadpodstawowych. Pytanie są zbliżone w formie i treści do tych, które można spotkać na maturze. Jednak testy z powodzeniem mogą być wykorzystywane do sprawdzania wiedzy na poziomie podstawowym  oraz podstawy do HiT. 

 

Testy służą do samodzielnej nauki (sprawdzenia i utrwalenia wiedzy).  One  także kompetencje związane z przygotowaniem wypracowania (np. dobór argumentów). Wypełniający otrzymuje informację zwrotną dotyczącą poziomu swoich kompetencji i może kilkukrotnie powtórzyć próbę rozwiązania zadań. Testy odnoszą się do materiałów dostępnych na stronach CyfrowyHiT.pl i CyfroweHistorie.pl.

 

Obecnie testy są bezpłatne. Jednak w przypadku dużego zainteresowania korzystaniem z nich będziemy musieli wprowadzić niewielkie opłaty.  Koszt licencji oprogramowania, które umożliwia nam udostępniania testów, zależy od liczby osób z  testu korzystających.

 

 

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Testy

INICJATYWY PARTNERSKIE