Rozdział 2.

 

Średniowiecze

 

Temat 2.2.

 

Polska Piastów

Temat 2.3.

 

Jesień średniowiecza

Temat 3.2.

 

Polska Jagiellonów

Temat 4.1.

 

Oświecenie i rewolucje

Temat 3.1.

 

Renesans w Europie

Temat 2.1.

 

Wczesne średniowiecze

 

I klasa

 

Rozdział 1.

 

Starożytność

 

Temat 8.3.

 

Polskie Państwo Podziemne;

Polacy na frontach

II wojny światowej

Temat 8.6.

 

Wojna

na Świecie

Temat 8.5.

 

Wojna

w Europie

Temat 8.2.

 

Dwie okupacje

Temat 8.4.

 

Zagłada Żydów

Temat 1.2.

 

Grecja

Temat 1.3.

 

Rzym

Temat 1.1.

 

Cywilizacje Starożytne

Temat 8.1.

 

Droga do wojny. Wojna obronna 1939

Rozdział 8.

 

Druga wojna światowa

 

Testy zamieszczone na tej podstronie są przygotowane na poziomie rozszerzonej podstawy programowej z historii dla szkół ponadpodstawowych. Pytanie są zbliżone w formie i treści do tych, które można spotkać na maturze. Zostały one opracowane w ramach projektu przygotowań do matury z historii  CyfroweHistorie.pl. Publikowane są zgodnie z kalendarzem przygotowań do matury. Każdy test można wypełnić czterokrotnie, a po jego zakończeniu zostaniesz przekierowany/a na tą stronę, gdzie będziesz mógł/mogła wypełnić więcej testów dostępnych zarówno bezpłatnie, jak i w ramach abonamentu.

Testy z powodzeniem mogą być wykorzystywane do sprawdzania wiedzy na poziomie podstawowym oraz podstawy do HiT. 

 

Testy służą do samodzielnej nauki (sprawdzenia i utrwalenia wiedzy).  Sprawdzają one  także kompetencje związane z przygotowaniem wypracowania (np. dobór argumentów). Wypełniający otrzymuje informację zwrotną dotyczącą poziomu swoich kompetencji i może kilkukrotnie powtórzyć próbę rozwiązania zadań. Testy odnoszą się do materiałów dostępnych na stronach CyfrowyHiT.pl i CyfroweHistorie.pl.

 

 

 

 

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Zadania dla przygotowujących się do matury z Historii

INICJATYWY PARTNERSKIE