Dynamiczne osie czasu  zamieszczone na stronie są przystosowane do używania na wszystkich urządzeniach (tablica elektroniczna, rzutnik, ekran komputera, tablet i smartfon). 

 

Mają one służyć przede wszystkim powtórzeniom, podsumowania i samodzielnej pracy uczniów. Podobnie jak w tradycyjnych osiach czasu na linii czasu zaznaczone są wydarzenia z interesującego nas przedziału. Jednak dzięki interaktywnej konstrukcji materiał może w sposób przejrzysty zawierać znacząco więcej wydarzeń (przedstawiać całą opokę) i prezentować relacje pomiędzy równego typu wydarzeniami (procesy historyczne). Konstrukcja w formule hipertekstu umożliwia zawarcie większej jego ilości oraz większej liczby materiałów źródłowych, bez tworzenia wrażenia przeładowania.
 

Po otwarciu osi pokazuje się test wprowadzający, który można zamknąć naciskając „ok”;

 • w górnej części ekranu znajduje się aktualna data (w środku) i tytuł okresu (lewy górny róg), okres jest także oznaczony odcieniem tła;

 • w dolnej części ekranu znajduje się linia czasu, a kolorowe punkty na niej zaznaczone oznaczają poszczególne wydarzenia;

 • po osi czasu możemy się przesuwać za pomocą myszki, przesuwając suwak znajdujący się na osi i wybierając na punkty umieszczone na osi;

 • na osi czasu pokazany jest podział na kategorie, których dotyczą wydarzenia;

 

Każdemu wydarzeniu poświęcony jest jeden prostokąt umieszczony na osi. Zawiera on:

 • tytuł,

 • datę lub przedział czasu,

 • zdjęcie/film,

 • krótki tekst opisujący wydarzenie.

 
Po kliknięciu pola „więcej” możemy przejść do widoku, w którym:
 • szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia,

 • materiały źródłowe (lewa strona ekranu),

 • przycisk „więcej”, który prowadzi do treści uzupełniających umieszczonych poza stroną,

 • w górnym pasku znajdują się indeksy (tagi) dotyczące wydarzenia,

 • pomiędzy materiałami źródłowymi możemy przechodzić za pomocą pasków nad i pod materiałem.

 

 
 

 

Jak korzystać?

Kaskadowe mapy narracyjne

Dynamiczne osie czasu

Plakaty animowane

Kaskadowe mapy narracyjne zamieszczone na stronie są przystosowane do używania na wszystkich urządzeniach (tablica elektroniczna, rzutnik, ekran komputera, tablet i smartfon). Jednak korzystanie na smartfonach nie jest zalecane, ze względu na szczegółowość map.

 

Mapy narracyjne są interaktywną prezentacją zorganizowaną pionowo (podobnie do tablicy w mediach społecznościowych). Na górze ekranu zamieszczony jest tytuł slajdu, a pierwszym planie znajduje się tekst odnoszący się do tematu. W tle natomiast znajduje się obraz (mapa, zdjęcie lub film).

 

Mapy możemy przesuwać (chwytając przeciągając myszką) lub zmieniać skalę (przyciski +/-). Aby wrócić do widoku początkowego należy nacisnąć ikonę domu obok przycisków +/-.

W narracji umieszczone są także linki do źródeł zewnętrznych (strony www, filmy), wyróżnione kolorem tekstu i podkreśleniem.

 

Nawigacja odbywa się za pomocą myszki. Przesuwając tekst w górę lub w dół zmieniamy (animujemy) obraz znajdujący się w tle. W górnym pasku znajdują się tytuły kolejnych części narracji. Naciekając na tytuł przejdziemy wybranej części.

 

 

Plakaty animowane zamieszczone na stronie są przystosowane do używania na wszystkich urządzeniach (tablica elektroniczna, rzutnik, ekran komputera, tablet i smartfon).

 

Plakat jest filmem (animacją) formacie .mpg. Na stronie funkcjonuje on w taki sam sposób jak filmy w serwisie YouTube. Każdy film posiada nagraną narrację. Tekst narracji znajduje się również poniżej filmu.

 

Aby uruchomić filmy należy wybrać przycisk znajdujący się na lub pod materiałem. Tak, jak w przypadku filmów zamieszczonych w sieci możemy go zatrzymać, przewinąć do przodu/tyłu za pomocą suwaka poniżej obrazu oraz powiększyć do całego ekranu zaciskając ikonę z prawym dolnym rogu.

 
 

 

 

 

 

 

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

INICJATYWY PARTNERSKIE