Prof.  dr hab. Wojciech Morawski

Dr Agnieszka Jamroż

Agnieszka Jaczyńska

Prof. dr hab. Anna Landau-Czajka

Dr Krzysztof Persak

Dr Kamil Paździor

Anna Dzierzgowska

Dr Igor Chabrowski

Autorzy

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Jesteśmy dumni, że tak kompetentne, doświadczone i utytułowane grono autorów przyjęło nasze zaproszenie do  przygotowania  Cyfrowego HiTu, szczególnie, że nie zostawiliśmy im zbyt wiele czasu na opracowanie rozdziałów. Poprosiliśmy grupę wybitnych  akademików i doświadczonych nauczycieli - wszyscy oni mają duże doświadczenia w przygotowaniu treści mających służyć edukacji, także szkolnej.

 

Wszystkie rozdziały Cyfrowego HiTu mają charakter autorskich narracji  dotyczących wybranego zagadnienia. Zarówno wybór  kwestii poruszonych w rozdziale, jak i ich zakres czasowy jest wspólną decyzją autora i wydawcy. Kierowaliśmy się tym, aby procesy historycznych były przedstawiane w sposób  umożliwiający uczniom zrozumienie jego zrozumienie i wpływ na czas dzisiejszy. Narracje nie ograniczają się jedynie do zakresu podstawy programowej, jednak całość e-podręcznika w sposób wyczerpujący realizuje podstawę programową HiT. Zależało nam także, aby materiały były wygodne w korzystaniu dla nauczycieli i mogły być stosowane zarówno w edukacji w klasie, jak i w edukacji asymetrycznej oraz odwróconej. Natomiast  za sam sposób prezentacji i układ treści odpowiedzialny jest  wydawca e-podręcznika.

 

Historyk, doktor nauk humanistycznych, badacz dziejów najnowszych Polski. Pracownik Działu Naukowego Muzeum POLIN i Instytutu Studiów Politycznych PAN. Autor i redaktor monografii, prac zbiorowych i dokumentów nt. systemu komunistycznego w Polsce, historii harcerstwa, stosunków polsko-żydowskich i polsko-sowieckich. W latach 2000-2016 związany z Instytutem Pamięci Narodowej. Autor takich książek, jak: „Odrodzenie harcerstwa w 1956 roku”, „Sprawa Henryka Hollanda”, „Wokół Jedwabnego. T. 1 i 2”, (współautorstwo z prof. Pawłem Machcewiczem).

 

 

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel w II LO w Siemianowicach Śląskich, autor artykułów naukowych oraz scenariuszy, ścieżek i projektów edukacyjnych. Egzaminator OKE w zakresie historii, trener i moderator w programie Szkoła z Klasą i Asy Internetu. Współpracuje m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Szkoła z Klasą. Gitarzysta bluesowy i autor piosenek.

 

 

 

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczycielka historii, tłumaczka z języka angielskiego, działaczka feministyczna. Ma na koncie przekłady kilkunastu książek i artykułów, m.in. dla „Le Monde Diplomatique” i „Dialogu”. Nauczycielka w  Zespole Szkół Bednarska w Warszawie.

 

 

 

Profesor zwyczajna w Zakładzie Historii Społecznej XIX i XX wieku IH PAN, członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN. Od 2015 była pracownikiem naukowym Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w latach 2016–2019 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Nauk Społecznych do spraw nauki i rozwoju. Specjalizuje się w historii społecznej Polski w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów społeczności żydowskiej. Opublikowała 6 monografii, a ponadto podręczniki  oraz liczne artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach.

Profesor nauk ekonomicznych, historyk i ekonomista, specjalizujący się w historii gospodarczej i historii finansów. Kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Interesuje się także najnowszą historią polityczną i geografią historyczną. Jest założycielem i byłym prezesem takich stowarzyszeń jak Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej oraz Towarzystwo Miłośników Geografii Historycznej im. Zygmunta Glogera. Na stałe współpracuje z redakcją miesięcznika Mówią Wieki. Autor ok. 340 artykułów i kilkunastu książek.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej. Absolwentka historii .Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Nauczycielka historii w I LO im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Zainteresowania naukowe to problematyka mniejszości narodowych w XX w. ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości ukraińskiej w Polsce po 1918 r.  W wolnych chwilach nałogowo czyta książki i podróżuje.

Historyczka, wicedyrektorka Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu. W latach 2000-2017 kierownik Referatu Edukacji Historycznej OBEP IPN w Lublinie, następnie naczelnik Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie. Specjalizuje się w edukacji historycznej w zakresie historii najnowszej. Brała udział w pracach Rady Ekspertów, przy Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej,

w projekcie opracowania wspólnego polsko-niemieckiego podręcznika do historii XX w. Autorka wielu wystaw, publikacji naukowych i dydaktycznych, min. Sonderlaboratorium SS. „Zamojszczyzna pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie” (2012 r.). 

Pracownik zakładu Historii XX wieku w Wydziale Historii UW. Studiował także w Chinach na dwóch uniwersytetach: Beijing Foreign Studies University i Sichuan International Studies University, co jest związane z jego zainteresowaniami badawczymi: Chiny w okresie Qing i dwudziestym wieku, kultura popularna, religia, opera i teatr chiński, historia i kultura komunistycznej Europy Wschodniej i Azji Wschodniej. Wykładał na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz w Centrum Studiów Chińskich na Chińskim Uniwersytecie w Hong Kongu.

INICJATYWY PARTNERSKIE